Điều khoản và bảo mật

Vui lòng đọc các Điều khoản sử dụng ("Điều kiện,”‘Điều khoản sử dụng’) cẩn thận trước khi sử dụng website Tokyo Beauty Stars (“Trang web”) điều hành bởi Kabushikigaisha WAW TNHH. ("chúng ta,”“Chúng tôi," "của chúng tôi,”Hoặc“Tokyo Beauty Stars”).

Tiếp cận và sử dụng các trang web được có điều kiện dựa trên sự chấp nhận và tuân thủ các điều khoản. Những điều khoản áp dụng đối với tất cả du khách, người dùng, và những người truy cập hoặc sử dụng website. Bằng việc truy cập hoặc sử dụng trang web, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của các điều khoản, sau đó bạn có thể không truy cập vào trang web.

 

Sử dụng được phép và bị cấm

Bạn có thể sử dụng trang web cho mục đích duy nhất của việc đặt các cuộc hẹn làm đẹp với salon chọn ở Tokyo.

Bạn đang rõ ràng hạn chế tất cả những điều sau đây:

 1. Xuất bản bất kỳ tài liệu Website trong phương tiện truyền thông nào,
 2. Bán và / hoặc thương mại hóa bất kỳ tài liệu website,
 3. Sử dụng website này dưới mọi hình thức đó là hoặc có thể gây tổn hại đến với Website này,
 4. Sử dụng trang web này trong bất kỳ cách nào có ảnh hưởng đến người sử dụng truy cập vào trang web này,
 5. Sử dụng website này trái với pháp luật và các quy định hiện hành, hoặc theo một cách mà gây ra hoặc có thể gây hại tới trang Web hay cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức kinh doanh,
 6. Sử dụng trang web này để tham gia vào các quảng cáo hay tiếp thị,
 7. tải virus, giun, Trojan horses, hoặc các hình thức khác của mã máy tính có hại.

 

Sự bồi thường

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường, và giữ vô hại Tokyo Beauty Stars, đại lý, nhà cung cấp, hoặc nhà cung cấp từ và chống lại bất kỳ và mọi khiếu nại, thiệt hại, chi phí, và chi phí, bao gồm cả phí luật sư hợp lý, phát sinh từ hoặc liên quan đến sử dụng hoặc lạm dụng các trang web, kể cả, không giới hạn, vi phạm các Điều khoản sử dụng và vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền khác của bất kỳ người hoặc tổ chức.

 

chấm dứt

Những điều khoản có hiệu quả cho đến khi chấm dứt bởi một trong hai bên. Nếu bạn không còn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản, bạn phải ngừng sử dụng trang web. Nếu bạn không hài lòng với trang web, Nội dung của nó, hoặc bất kỳ của các Điều khoản, khắc phục pháp lý duy nhất của bạn là ngừng sử dụng trang web. Chúng tôi có thể chấm dứt hoặc đình chỉ quyền truy cập vào Website của chúng tôi ngay lập tức, mà không cần thông báo trước hoặc trách nhiệm pháp lý, đối với bất kỳ lí do gì.

 

Từ chối trách nhiệm bảo hành

CÁC TÀI LIỆU DỊCH VỤ VÀ LIÊN QUAN ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG” VÀ “NHƯ SẴN CÓ” CƠ SỞ. Trong phạm vi tối PHÉP THEO PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH, TOKYO BEAUTY STARS TỪ CHỐI MỌI BẢO ĐẢM, RÕ RÀNG HAY NGẦM, KỂ CẢ, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, BẢO ĐẢM VỀ PHẨM VÀ SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ HOẶC KHÔNG VI PHẠM SỞ HỮU TRÍ TUỆ. TOKYO BEAUTY STARS KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG CÁC TRANG WEB SẼ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA BẠN, HOẶC RẰNG VIỆC SỬ DỤNG CÁC TRANG WEB SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, HỢP THỜI, ĐẢM BẢO, HOẶC KHÔNG CÓ LỖI; NOR DO TOKYO STARS BEAUTY ĐẢM BẢO KẾT QUẢ CÓ THỂ THU ĐƯỢC TỪ VIỆC SỬ DỤNG WEBSITE. TOKYO BEAUTY STARS KHÔNG ĐẠI DIỆN HOẶC BẢO ĐẢM NÀO, RÕ RÀNG HAY NGẦM, VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA WEBSITE HOẶC NHỮNG THÔNG TIN, NỘI DUNG, NGUYÊN VẬT LIỆU, Hoặc các sản phẩm BAO GỒM BÊN TRÊN WEBSITE.

TRONG BẤT CỨ TRƯỜNG HỢP NÀO TOKYO BEAUTY STARS HOẶC BẤT KỲ ĐẠI LÝ CỦA HỌ, NGƯỜI BÁN HÀNG, HOẶC NHỮNG NHÀ CUNG CẤP KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT CỨ TỔN HẠI NÀO (KỂ CẢ, KHÔNG GIỚI HẠN, THIỆT HẠI VỀ LỢI NHUẬN, GIÁN ĐOẠN KINH DOANH, MẤT THÔNG TIN) PHÁT SINH BÊN NGOÀI VIỆC SỬ DỤNG, LẠM DỤNG, HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG WEBSITE, NGAY CẢ KHI TOKYO STARS BEAUTY ĐÃ ĐƯỢC KHUYÊN VỀ KHẢ NĂNG CỦA TỔN HẠI NHƯ VẬY. TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM NÀY LÀ MỘT BỘ PHẬN THIẾT YẾU CỦA THỎA THUẬN NÀY.

BẠN HIỂU VÀ ĐỒNG Ý RẰNG BẤT CỨ DỊCH VỤ HOẶC HÓA LẤY ĐƯỢC TỪ VIỆC SỬ DỤNG WEBSITE LÀ THUỘC QUYỀN CỦA BẠN VÀ RỦI RO VÀ RẰNG BẠN SẼ HOÀN TOÀN CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT CỨ TỔN hư tóc, MÓNG TAY, KHUÔN MẶT, HỆ THỐNG MÁY TÍNH HOẶC MẤT DỮ LIỆU HAY KINH DOANH GIÁN ĐOẠN DO SỬ DỤNG WEBSITE. TOKYO BEAUTY STARS SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT CỨ TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI DO, Hoặc bị cáo buộc ĐÃ GÂY RA, TRỰC TIẾP HAY GIÁN TIẾP, CỦA THÔNG TIN HOẶC IDEAS CHỨA, ĐỀ NGHỊ, HOẶC ĐƯỢC THAM CHIẾU Ở TRONG HOẶC xuất hiện trên WEBSITE. SỬ DỤNG CÁC WEBSITE LÀ CHỊU RỦI RO RIÊNG CỦA BẠN. KHÔNG CÓ LỜI KHUYÊN HOẶC THÔNG TIN, DÙ LÀ LỜI NÓI HAY VĂN BẢN, BẠN NHẬN ĐƯỢC TỪ TOKYO BEAUTY STARS HOẶC QUA TOKYO BEAUTY STARS, NHÂN VIÊN CỦA NÓ, HOẶC BÊN THỨ BA, SẼ TẠO BẤT KỲ BẢO ĐẢM KHÔNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG TÀI LIỆU NÀY. BẠN THỪA NHẬN, BẰNG VIỆC SỬ DỤNG CÁC WEBSITE, RẰNG VIỆC SỬ DỤNG CÁC WEBSITE CHỊU RỦI RO CỦA BẠN.

TRÁCH NHIỆM GIỚI HẠN. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP VÀ TRONG BẤT KỲ LÝ THUYẾT PHÁP LUẬT HOẶC BÌNH ĐẲNG, DÙ TRONG Vi Phạm Pháp Luật, HỢP ĐỒNG, SƠ SUẤT, TRÁCH NHIỆM NGHIÊM NGẶT HOẶC MẶT KHÁC, HỢP NÀO TOKYO BEAUTY STARS HOẶC BẤT KỲ ĐẠI LÝ CỦA HỌ, NGƯỜI BÁN HÀNG, HOẶC NHỮNG NHÀ CUNG CẤP KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI BẠN HOẶC BẤT CỨ NGƯỜI KHÁC CHO BẤT CỨ TIẾP, ĐẶC BIỆT, MẤT MÁT NGẪU NHIÊN HOẶC HẬU QUẢ HOẶC THIỆT HẠI CỦA BẤT KỲ CHẤT PHÁT SINH BÊN NGOÀI HOẶC BÊN TRONG LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG HAY KHÔNG THỂ SỬ DỤNG WEBSITE HOẶC VÌ BẤT CỨ VI PHẠM AN NINH LIÊN QUAN ĐẾN việc truyền thông tin NHẠY CẢM THÔNG QUA WEBSITE HOẶC VÌ BẤT CỨ THÔNG TIN LẤY ĐƯỢC TỪ WEBSITE, KỂ CẢ, KHÔNG GIỚI HẠN, NHỮNG THIỆT HẠI CHO MẤT LỢI NHUẬN, MẤT UY TÍN, MẤT HOẶC HƯ HỎNG DỮ LIỆU, CHÍNH XÁC CỦA KẾT QUẢ, HOẶC THẤT BẠI TRONG MÁY TÍNH hay trục trặc, NGAY CẢ KHI ĐẠI DIỆN có thẩm quyền của TOKYO BEAUTY STARS ĐÃ ĐƯỢC KHUYÊN VỀ HOẶC CHẮC CHẮN BIẾT VỀ KHẢ NĂNG CỦA TỔN HẠI NHƯ VẬY.

BẠN ĐỒNG Ý VÀ THỪA NHẬN RẰNG CÁC GIỚI HẠN TRÊN VỀ TRÁCH NHIỆM ĐÓ LÀ CƠ SỞ QUAN TRỌNG CỦA GIAO KÈO MUA BÁN VÀ RẰNG TOKYO BEAUTY STARS SẼ KHÔNG CUNG CẤP CÁC WEBSITE VẮNG MẶT GIỚI HẠN NHƯ VẬY.

 

Pháp luật và thẩm quyền

Các Điều Khoản sẽ được điều chỉnh bởi và phù hợp với luật pháp Nhật Bản. Bất kỳ tranh chấp liên quan đến các điều khoản sẽ phải chịu thẩm quyền độc quyền của Tòa án quận Tokyo.

 

Biến thể của khoản

Tokyo Beauty Stars được phép sửa đổi các điều khoản bất cứ lúc nào vì nó thấy phù hợp, và bằng cách sử dụng trang web này, bạn đang hiểu là đã xem xét và thống nhất cho tất cả các khoản chi phối sử dụng trang web này.

 

Chính sách bảo mật

Tokyo Beauty Stars thu thập thông tin cá nhân và vẻ đẹp dữ liệu từ khách hàng cho mục đích duy nhất cung cấp cho họ với các dịch vụ chất lượng cao nhất. Dữ liệu được sử dụng để xác định các dịch vụ có thể đáp ứng nhu cầu cụ thể của khách hàng, qua đó tối ưu hóa chất lượng dịch vụ cung cấp bởi tiệm liên của chúng tôi. Tất cả dữ liệu cá nhân được thu thập từ các khách hàng sẽ được đối xử như nghiêm bí mật.

Tokyo Beauty Stars sẽ chỉ sử dụng thông tin khách hàng cho các mục đích sau:

 1. đặt gia công cho các dịch vụ yêu cầu,
 2. Đối với mục đích thống kê để cải thiện trang web của chúng tôi,
 3. Để có kế hoạch nội dung liên quan đến Tokyo Beauty Stars,
 4. Để gửi các bản tin,
 5. Để thúc đẩy các dịch vụ mới hoặc các dịch vụ của tiệm liên kết của chúng tôi, bao gồm thông qua các nền tảng email và phương tiện truyền thông xã hội, và
 6. Đối với nghiên cứu và phân tích trong nhà.

 

Tuyên bố từ chối

Thông tin trong trang web này chỉ nhằm mục đích thông tin chung. Thông tin này được cung cấp bởi Tokyo Beauty Stars dựa trên kinh nghiệm của các mô hình tại thời điểm dịch vụ, và trong khi chúng tôi cố gắng giữ cho các thông tin cập nhật và chính xác, chúng tôi không thể đảm bảo tính đầy đủ, sự chính xác, độ tin cậy, phù hợp hoặc sẵn có đối với các trang Web hay các thông tin với, sản phẩm, dịch vụ, hoặc đồ họa có liên quan chứa trên Website cho mọi mục đích. Chúng tôi không thể đảm bảo sự hài lòng của khách hàng đối với các dịch vụ được cung cấp hoặc thông tin được trình bày thông qua trang web của chúng tôi, và bất kỳ sự phụ thuộc bạn đặt trên những thông tin như vậy có nguy cơ của riêng bạn.

Trong mọi trường chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại, kể cả, không giới hạn, tổn thất hoặc thiệt hại gián tiếp hoặc do hậu quả;, tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ dịch vụ cung cấp; và, mất dữ liệu hay lợi nhuận phát sinh từ, hoặc liên quan đến, việc sử dụng trang web này.

Như chúng ta chỉ tạo thuận lợi cho quá trình đặt phòng, chất lượng của các dịch vụ thẩm mỹ được cung cấp và kết quả cuối cùng của bất kỳ dịch vụ vẻ đẹp trả lại là trách nhiệm duy nhất của thẩm mỹ viện. Ngoài ra, chúng tôi không kiểm soát được bản chất, Nội dung, và tính sẵn sàng của các trang web khác mà chúng tôi liên kết đến. Việc đưa bất kỳ liên kết không nhất thiết ngụ ý một đề nghị hoặc chứng thực điểm thể hiện trong họ.

 

Thông tin cá nhân

Mọi thông tin cá nhân mà người dùng cung cấp trong việc sử dụng trang web, bao gồm tên và địa chỉ email, sẽ được xử lý một cách phù hợp với Chính sách bảo mật theo quy định ở trên.

Tokyo Beauty Stars sẽ làm cho một nỗ lực thiện chí để đáp ứng bất kỳ yêu cầu để sửa chữa, xóa bỏ, hoặc chấm dứt sử dụng thông tin cá nhân.

 

Bản quyền

Tất cả nội dung trên trang web này thuộc về Tokyo Beauty Stars. Bạn không thể sao chép hoặc in lại bất kỳ nội dung trên website này, bao gồm cả hình ảnh, mà không có sự cho phép bằng văn bản của Tokyo Beauty Stars.