Hồ sơ công ty

Tên công ty

TOKYO BEAUTY STARS TNHH. (日文名:Tokyo Beauty Stars Co., Ltd)

Đăng ký công ty

No.7010901038461

Thương hiệu

TOKYO ĐẸP STARS®

Ra mắt

Tháng Chín, 2017

Đại diện

Chủ tịch kiêm sáng lập, Eri Kimura (日文名:chi nhánh đại diện Giám đốc Jicun trong)

Địa chỉ công ty

Điện thoại

1-34-10 Ohara, Setagaya-ku, Tokyo, Nhật bản 156-0041

+81 03 6823 5293

Kết thúc năm tài chính

Tháng mười hai

Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

No.5821368 (Thương hiệu), No.5886520 (Thiết kế logo)