Hồ sơ công ty

Tên công ty

Starworks, Inc.

Đăng ký công ty

Số 4011001145151

Thương hiệu

TOKYO ĐẸP STARS®

Ra mắt

Tháng Chín, 2021

Kết thúc năm tài chính

Tháng mười hai

Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

No.5821368 (Thương hiệu), No.5886520 (Thiết kế logo)