Hồ sơ công ty

Tên công ty

TOKYO BEAUTY STARS TNHH

Đăng ký công ty

No.7010901038461

Thương hiệu

TOKYO ĐẸP STARS®

Ra mắt

Tháng Chín, 2017

Kết thúc năm tài chính

Tháng mười hai

Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

No.5821368 (Thương hiệu), No.5886520 (Thiết kế logo)