Liên hệ với chúng tôi

Hỗ trợ Đặt phòng hoặc các thông tin phản hồi?

Nếu bạn cần hỗ trợ về việc Đặt phòng, hoặc hủy đặt phòng, hoặc có bất kỳ khác câu hỏi/thông tin phản hồi liên quan đến đặt chỗ với TOKYO làm đẹp ngôi sao, hãy gửi email cho chúng tôi tại Đội Reservation Reservation@tokyobeautystars.jp.

Câu hỏi và thắc mắc khác?

Xin gửi trực tiếp tất cả các câu hỏi chung và thắc mắc liên quan đến TOKYO STARS BEAUTY đến Văn phòng quản lý của chúng tôi tại Contact@tokyobeautystars.jp.